Namų projektavimas

Visas individualaus namo projektavimas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti itin sudėtingas ir painus procesas. Kad viskas būtų aiškiau, pabandėme viską suskirstyti etapais. Taigi, su kuo jums teks susidurti norint gauti savo svajonių namo projektą?

1 ETAPAS. Projektiniai pasiūlymai.

Nutarus su mumis bendradarbiauti, viską pradedame nuo jūsų norų ir poreikių išgryninimo. Suformulavus užduotį, pradedame kurti pirmuosius pasiūlymus, kaip gali atrodyti jūsų namas. Parengiame planus, pjūvius bei 3D vizualizacijas, kurie padeda lengvai įsivaizduoti realų vaizdą. Gavus komentarus ir pastabas, projektinius pasiūlymus keičiame ir deriname tol, kol būna pasiektas tiek jus, tiek mus tenkinantis rezultatas.

Kol derinami projektiniai pasiūlymai, pradedame ir dokumentacijos tvarkymą: surenkame visus reikiamus dokumentus, užsakome sąlygas, detaliuosius planus, toponuotrauką.

2 ETAPAS. TDP ruošimas.

TDP – tai techninis darbo projektas. Suderinus projektinius pasiūlymus, pradedami detalizuoti architektūriniai ir techniniai sprendiniai. Paruošiamos šios projekto dalys:

Bendroji dalis (BD)

Statinio architektūra (SA)

Sklypo sutvarkymo dalis (SP)

Statinio konstrukcijos (SK)

Inžinerinė vandens ir nuotekų dalis (VN)

Parengus visas šias dalis, formuojama projekto byla.

3 ETAPAS. Projekto derinimas.

Visų projekto dalyvių bei užsakovų pasirašyta byla keliama į Infostatybą (Sistema, kurioje, be kitų paslaugų, tikrinami projektai, išduodami statybos leidimai). Kai projektas per kelias dienas užregistruojamas, 10 d.d. jį tikrina gausybė institcijų. Gavus pastabų, projektas atmetamas ir mes jį kiek įmanoma greičiau koreguojame. Kartais tenka gauti papildomų dokumentų, sutikimų, ar atskirai tam tikras projekto dalis derinti su kitomis institucijomis. Pakoregavus projektą, jis vėl keliamas į sistemą, užregistravus, po dar 10 d.d. gaunamas statybos leidimas. Šis etapas baigiamas bylos įrišimu ir pilnas namo projektas atiduodamas klientams.

Projekto sudėtis

Priešprojektiniai pasiūlymai (PP)

Eskiziniai pastato planai;
Eskiziniai sklypo planai,
Pjūviai;
Realistiškos vizualizacijos;

Bendroji dalis (BD)

Bendrieji rodikliai;
Aiškinamasis raštas;
Techninės specifikacijos;
Sklypo sutvarkymo planas;
Sklypo vertikalinis planas;
Suvestinis inžinerinių tinklų planas;
Eneginio vertinimo dalis;
Priedai;

Sklypo sutvarkymo dalis (SP)

Aiškinamasis raštas;
Techninės specifikacijos;
Sklypo schemos ir planai;

Statinio architektūra (SA)

Aiškinamasis raštas;
Techininės specifikacijos;
Brėžiniai:
Pamatų schema;
Aukštų planai;
Stogo planas;
Fasadai;
Pjūviai;
Langų bei durų specifikacijos;

Statinio konstrukcijos (SK)

Aiškinamasis raštas;
Techininės specifikacijos;
Pamatinių sijų, sijų armavimo, polių planai;
Perdangų, sienų ir sąramų planai;
Stogo konstrukcijų planas;
Konstrukciniai pjūviai;
Detalūs mazgai;
Medžiagų kiekių žiniaraščiai;

Vandentiekio ir nuotekų dalis (VN)

Aiškinamasis raštas;
Techninės specifikacijos;
Medžiagų žiniaraštis;
Sklypo planas su vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklais;
Gręžinio geologinis pjūvis ir konstrukcija;
Vandentiekio įvado patalpos fragmentas;
Infiltracinio šulinio įrengimo schema;