Autorinė priežiūra

Mūsų kuriami pastatai dažnai yra unikalūs, keliantys aukščiausius kokybės reikalavimus statybų metu. Kad visi architektūriniai sprendiniai būtų tinkamai įgyvendinti, mes siūlome autorinę projekto priežiūrą. Neypatingų statinių kategorijai (kuriai priskiriami didžioji dalis vienbučių gyvenamųjų namų) autorinė priežiūra nėra privaloma, tačiau statant įdomesnės architektūrinės išraiškos pastatus bei neturint labai daug patirties statybų sferoje – labai rekomenduojama.

Autorinė priežiūra – tai projekto autorių kontrolė, kuria siekiama, kad pastatas būtų statomas pagal anksčiau paruoštą projektą, būtų teisingai įgyvendinti funkciniai bei meniniai elementai. Taip pat neretai statybų metu sugalvojama pajudinti tam tikrus statinio elementus, ar pakeisti apdailos medžiagas. Mes stengiamės užtikrinti, kad šie pakeitimai neiškreiptų pirminės pastato koncepcijos, ieškome geriausių sprendimų šiems pokyčiams įgyvendinti.

Priežiūrą galima vykdyti keliais būdais susitariant su užsakovu ir nusistatant labiausiai tinkamą metodą. Galima numatyti atvykimą į statybų aikštelę numatytu laiko intervalu (planinė patikra) arba tik prireikus ar iškilus tam tikroms problemoms. Planinės patikros metu apžiūrimi atlikti darbai, tikrinama ar jie atitinka projektą, ar reikia kokių pakeitimų, patikslinimų.