Statybos leidimas: kada reikalingas ir kaip jį gauti?

 Data: 2022-06-06

Dažnas žmogus, kreipdamasis dėl namo projektavimo paslaugų, užduoda klausimą – ar šiam mano norimam pastatui bus reikalingas statybos leidimas? Norėdami atsakyti į šį klausimą, atrinkome svarbiausią informaciją šia tema, kuri padės jums greitai ir lengvai susigaudyti ar jūsų pastatui reikia statybų leidimo.

STATINIO KATEGORIJA

Vienas iš pirmųjų žingsnių, norint išsiaiškinti, ar reikės statybą leidžiančio dokumento – priskirti statinį prie kategorijos. Statiniai skirstomi į tris kategorijas:

 

  • Ypatingi

Daugiabučiai, visuomeniniai pastatai, degalinės, užtvankos ir kiti rimtesni statiniai. šiuos statinius plačiau  apibrėžia –  http://STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 įstatymo skyrius.

  • Neypatingi

Pagal http://LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 punktą, neypatingas statinys nepriskiriamas prie ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių. Tai yra dažniausiai pasitaikantys paprasti namai, kurių kvadratūra jau viršija 80m2. 100-200m2 gyvenamas namas – klasikinis tokios kategorijos statinys. Tiek ypatingiems, tiek neypatingiems statiniams visada reikia statybos leidimo;

  • Nesudėtingi

Nesudėtingų statinių kategoriją apibrėžia http://STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 6 įstatymo skyriusReikia atkreipti dėmesį į statinio aukštį (iki 8,5 m), plotą (iki 80 m2). Šiai kategorijai ir priklauso visi tie paprastai ir nesudėtingai, kuriems statybų leidimas nereikalingas. Bet paprasta būna ne visuomet.

 

KADA REIKALINGAS STATYBOS LEIDIMAS NESUDĖTINGAM STATINIUI

Kai jau žinome, kokios kategorijos statinį norėsime statyti, bet vis dar neaišku, reikia statybos leidimo ar ne, susitinkame su dar vienu aktualiu įstatymu – http://STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 priede galima rasti atvejus, kada privalomas statybos leidimas naujo nesudėtingo statinio statybai, rekonstravimui, statinio paprastajam ar kapitaliniam remontui.

Trumpai apibendrinant – statybos leidimas naujam statiniui privalomas šiais nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

  • statoma saugomoje teritorijoje (kultūros paveldas, vandens apsaugos zonos, draustiniai, rezervatai, magistralinių dujų, elektros tinklų apsaugos zonos ir t.t.)
  • statomas II grupės nesudėtingas statinys mieste (miestu laikomas ir miestelis su 3000 gyventojų);
  • statomas gyvenamosios paskirties pastatas;
  • rekonstruojamas nesudėtingas pastatas, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją.

PRIVALOMAS STATYBOS LEIDIMAS

Privalomas statybos leidimas gyvenamam  namui (nesvarbu kiek m2) atsirado nuo 2017 metų sausio 1 dienos. Jeigu jūs turėjote sklypą ir pradėjote statyti dar iki 2017 metų – užregistruoti jį galima ir šiandien, bet vertėtų turėti įrodymus, kad statyta buvo tuo metu. Registrų centras nesunkiai gali patikrinti nuo kada statytojas valdo sklypą pažiūrėdami nuotraukas darytas iš kosmoso. Jeigu 2017-2018 metais nebuvo matomas joks pastatas – gali reikti pateikti statybų rangos sutartį,  nuotraukas ar medžiagų pirkimo kvitus.

PASITIKRINTI GALITE IR PATYS

Taip pat, sužinoti, ar planuojamų naujų statinių statybai jums reikės gauti statybos leidimą, galite sužinoti apsilankę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje (VTPSI) ir užpildę trumpą elektroninį klausimyną, užtruksite vos kelias minutes.

VTPSI sudarė galimybę statybos proceso dalyviams bei gyventojams paprastai ir greitai išsiaiškinti ar statybos leidimas būtinas kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams ir rasti atsakymus į kitus dažnai kylančius klausimus.

Pasitikrinti ar konkretus žemės sklypas patenka į teritorijų, kuriuose privalomas statybos leidimas ribas galima naudojantis:

Informaciją apie tai ar žemės sklypas patenka į nurodytas teritorijas, galima pamatyti ir Nekilnojamojo turto registro išraše.

TAIGI... KAIP GAUTI STATYBOS LEIDIMĄ?

Norint gauti statybos leidimą, būtina pateikti nemažai dokumentų:

  • sklypo nuosavybės dokumentus;
  • bendraturčių sutikimus vykdyti statybas;
  • ne senesnę nei trijų metų topografinę nuotrauką, kuri atitinka esamą situaciją;

Ką tuo metu daro architektas?

Architektas teikia prašymus architektūriniams reikalavimams ir inžinerinių tinklų prisijngimo sąlygoms gauti,  rengia projektinius pasiūlymus bei techninį darbo projektą su visomis būtinomis jo dalimis, derina projektą su įvairiomis institucijomis bei gauna statybos leidimą. Daugiau informacijos apie projektavimo eigą rasite čia.

STATYBOS LEIDIMO KAINA

Architektui parengus visas reikalingas projekto dalis, užsakovas patvirtina projektą ir sumoka Valstybės rinkliavą: statybos leidimo išdavimo ypatingajam statiniui – 165 eurai,  neypatingajam – 93 eurai., nesudėtingam – 52 eurai.

PROJEKTO DERINIMAS INFOSTATYBOJE

Parengęs visą projekto bylą, dažnai tenka atlikti pirminius projekto derinimus. Gavęs reikiamus pritarimus,  architektas pateikia projektą į sistemą ,,Infostatyba“. Priklausomai nuo savivaldybės bei pačio projekto specifikos, tikrinančių institucijų skaičius gali svyruoti. Kiekviena institucija teikia pritarimą arba pastabas projektui. Jeigu projektas gauna pastabų – jis atmetamas. Tada projektas koreguojamas pagal pastabas, kartais tenka gauti papildomų dokumentų, sutikimų. Negavus pastabų, statybos leidimas nuo įkėlimo gaunamas per maždaug 15 darbo dienų. Statybų leidimas, kurį išduoda miesto savivaldybė, yra galutinis patvirtinantis dokumentas, kurį gavus galima pradėti statybos darbus (turint statybų draudimą, statybų vadovą, pranešus apie statybos pradžią).

STATYBOS LEIDIMO GALIOJIMAS

Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, statybos leidimai, kurių galiojimas baigėsi 2010 m. spalio 10 d., yra negaliojantys ir statyba pagal šiuos dokumentus yra laikoma nelegaliomis statybomis. Statybos leidimai, kurie baigė galioti po 2010 m. spalio 10 d., ar išduoti vėliau ir išduodami dabar, yra neterminuoti.